top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תפורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

הפורום מסביר - מושגי יסוד והמהפכה המשטרית: שלטון החוק וזכויות יסוד


 


נייר עמדה מספר 15 של פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

במסמך זה אנו מבקשים להסביר את מושגי היסוד שלטון החוק וזכויות יסוד ולבחון מה יהיה מעמדם לאור המהפכה המשטרית.

  • אז מה זה בעצם "שלטון החוק"?

  • מהם התנאים לקיומו של שלטון החוק?

  • מדוע הצעות הממשלה יפוררו את שלטון החוק בישראל?

  • מהן זכויות במשפט ומה תפקידן?

  • איזה משטר מקדש זכויות?

  • מהן זכויות יסוד?

  • מתי המדינה יכולה לפגוע בזכויות יסוד?

  • כיצד תשפיע הרפורמה המשטרית על זכויות היסוד?

התשובות לכל השאלות הללו, ושאלות נוספות, בנייר העמדה המצורף.


נייר עמדה 15 הפורום מסביר (שלטון החוק וזכויות יסוד)
.pdf
Download PDF • 168KB


מאת: פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה - https://www.lawprofsforum.org/

Comments


bottom of page