top of page

הצעות פשרה – ההפיכה המשטרית

בעמוד זה תוכלו לקרוא על הצעות פשרה לרפורמות השונות.

אם יש לכם הצעת פשרה שכזו לשתף מוזמנים לכתוב לנו

הצעת הפשרה של אלבשן-פרידמן-איילנד

כתבו: פרופ' יובל אלבשן, פרופ' דניאל פרידמן וגיורא איילנד

התפרסם ב-Ynet

 1. בית המשפט לא יוכל לבטל חוקי יסוד.
  האפשרות לבטל חוקים רגילים תוגבל לבית המשפט העליון ותדרוש רוב של 11 מתוך 15 שופטים.

 2. חוקי יסוד יתקבלו בארבע קריאות, ברוב של לפחות 61 ח"כים.
  חוק יסוד בו תמכו פחות מ-65 ח"כים יחוייב בקריאה רביעית בכנסת הבאה.

 3. חוקי היסוד הקיימים יאושרו כחטיבה אחת ברוב של 70 ח"כים.

 4. פסקת התגברות תדרוש רוב של 65 ח"כים. תמיכה של 61 ח"כים בלבד תדחה את כניסתו של החוק לתוקף, עד 6 חודשים לתוך הכנסת הבאה.

 5. בוועדה למינוי שופטים יהיו תיקו בין קואליציה ואופוזיציה, מינוי שופטים לעליון יתבצע בזוגות - כל צד יבחר אחד. לנשיאת העליון יהיו וטו אחד בקדנציה.

 6. הייעוץ המשפטי יישאר מקצועי אבל לא יחייב את הממשלה.

 7. עילת הסבירות תצומצם ולא תאפשר פסילת מינויים פוליטיים.

"מתווה העם" - מתווה הנשיא המלא

כותב: נשיא המדינה, יצחק הרצוג

הוצג לציבור ב-15.03.2023

 1. המתווה מוצע כמקשה אחת, ללא שינויים. כל ההסדרים יחוקקו בהליך חקיקה אחוד. לא יהיו הסדרים אחרים במהלך הכנסת הנוכחית.

 2. ייקבע חוק יסוד החקיקה - חוקי יסוד יאושרו ב-4 קריאות. 3 הראשונות ברוב של 61 ח"כים, הרביעית דורשת רוב של 70 או 80 ח"כים, תלוי במועדה. חוקי היסוד הקיימים ישוריינו.

 3. ביקורת שיפוטית על חוקים - רק בית המשפט העליון יוכל לפסול חוקים, בהרכב של לפחות 11 שופטים, ובהחלטה של לפחות 2/3 מהם. לא ניתן יהיה לפסול חוקי יסוד. תימשך הביקורת המשפטית על מלוא הזכויות הנגזרות מהזכות לכבוד האדם.

 4. לא תחוקק פסקת התגברות.

 5. יגובש מתווה מוסכם לשירות צבאי או שירות לאומי אזרחי, ויחוקק כתיקון לחוק יסוד.

 6. הוועדה לבחירת שופטים - ועדה של 11 חברים, ללא רוב לאף צד. בחירה בהסכמה רחבה של 7 חברים. ייצוג של 4 נשים ונציג לחברה הערבית. לא יהיה שינוי בדרך בחירת נשיא העליון.

 7. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו - יעוגנו בתוכו הזכות לשוויון ואיסור הפליה, חופש הביטוי וחופש ההפגנה. יחל מהלך לגיבוש מגילת זכויות יסוד מקיפה.

 8. עילת הסבירות - תצומצם כך שלא תחול על החלטות ממשלה בענייני מדיניות ומינויי שרים. תמשיך לחול לגבי שאר רשויות המדינה.

 9. יועצים משפטיים - תישמר עצמאותם ומקצועיותם של היועמ"שים. חוות דעתם תישאר מחייבת.

 10. תיקבע תוכנית רב-שנתית להפחתת העומס במערכת המשפט.

הצעת פשרה לרפורמה החקיקתית:
המנצח לא לוקח הכל

כותב: פרופ' רונן אברהם

התפרסם בכלכליסט

 1. שריון חוקי יסוד ותיקון חוקי יסוד ברוב של 80 ח"כ
  (או פחות, על פני שתי כנסות).

 2. פסילת חוקים רגילים ברוב של שני שלישים.

 3. התגברות ברוב של 70 ח"כ (כולל 5 ח"כ מהאופוזיציה; זמנית לאותה כנסת); יש זכויות עליהן לא ניתן להתגבר (וביהמ"ש יוכל לפסול חוק הפוגע בהן ברוב רגיל).

 4. רוב לפוליטיקאים בוועדה למינוי שופטים, רוב מתוכם מהקואליציה. נציגי ציבור (אקדמיה). מתן זכות וטו לקואליציה, לאופוזיציה, ולשופטים. מינוי נשיא ע"י סניוריטי.

 5. פיצול משרת היועמ"ש – תובע כללי ויועץ משפטי, החל מהכנסת הבאה.

 6. היועמ"שים במשרדים לא יהיו משרות אמון.

 7. בג"ץ יוכל לבטל מינויים פוליטים בשל עילת הסבירות רק במקרים קיצוניים (ביטול חלקי של הלכת דרעי-פנחסי).

מתווה הנשיא הראשון

כותב: נשיא המדינה, יצחק הרצוג

התפרסם ב-N12

 1. חקיקה של 'חוק יסוד החקיקה' שיסדיר את היחס לחוקים רגילים וחוקי יסוד. ביצור מעמד חוקי היסוד. החוק יועבר רק בהסכמה רחבה + שיריון.

 2. פסקת התגברות ברוב של יותר מ-61 ח"כים (אך כנראה פחות מ-70).

 3. ועדה למינוי שופטים - אין רוב מובנה לאף אחת מהרשויות. תידרש הסכמה רחבה בוועדה. נציגי ציבור יבחרו בהסכמה.

 4. חוקים רגילים ייפסלו ברוב מיוחס.

 5. רפורמה למינוי שופטים נוספים שיקלו על העומס בבתיהמ"ש.

 6. עילת הסבירות תוגבל כלפי דרג נבחר.

הצעת הפשרה ההגיונית לשינויים
במערכת המשפט

כותב: עו"ד איתי פרישמן

התפרסם ב- YNET

 1. פסילת חוק ברוב של שני שלישים.

 2. התגברות ברוב של שני שלישים (80 ח"כ).

 3. חקיקת חוקי יסוד או שינוים ברוב מיוחד של 80 ח"כ.

 4. פסילת חוקי יסוד ברוב מיוחד של 80% מהשופטים המכהנים, התגברות ברוב של 80 ח"כ.

 5. אין שינוי בוועדה לבחירת שופטים. 

 6. אין שינוי בעילת הסבירות (אולי דרישת רוב של שני שלישים משופטי העליון לביקורת שיפוטית על החלטות ממשלה או שר, כולל מינויים).

 7. דחיית הדיון ביועמ"ש לממשלה וביועמ"שים.

הגיע זמן פשרה: עו"ד רז נזרי משרטט מתווה לרפורמה במערכת המשפט שבה כל הצדדים מוותרים

כותב: עו"ד רז נזרי

התפרסם בגלובס

 1. פסילת חוקים רק בהרכב מורחב וברוב מיוחד של שני שלישים.

 2. פסקת התגברות ברוב של 65 ח"כ לפחות.

 3. יועמ"שים לא יהיו משרת אמון, אך שרים יוכלו להעבירם מתפקידם במקרים חריגים; חיזוק ייצוג השרים בהליך המינוי.

 4. צמצום עילת הסבירות למקרים חריגים וקיצוניים בלבד. לא ניתן להשתמש בעילה לפסילת החלטות השרים והממשלה.

 5. פוליטיקאים יזכו לייצוג מוגבר בוועדה לבחירת שופטים, אך ללא שליטה מוחלטת במינוי

התגברות? סבירות?
קודם תחזירו לנו את השפיות

כותב: עו"ד רפאל יונה

התפרסם במעריב

 1. פסקת התגברות ברוב שנע בין 65-70 ח"כ; או חיוב תמיכה של מספר חברי אופוזיציה.

 2. עיגון עילת הסבירות בחוק, כולל המבחנים לפיהם ביהמ"ש יחליט מה נחשב בלתי סביר.

 3. יועמ"שים כמשרת אמון במינוי השר, אך תוך הגדרת תנאי סף שימנעו מינוי עו"ד חסר ניסיון (למשל: תנאי סף של ותק במקצוע).

פשרת דניאל פרידמן: המתווה של שר המשפטים לשעבר לפתרון המשבר

כותב: דניאל פרידמן

התפרסם ב- YNET

 1. ביטול עילת הסבירות לגבי מינויים או ניהול ענייני המדינה. הותרתה בתוקף לגבי זכויות אדם.

 2. לממשלה אין רוב מובטח בוועדה למינוי שופטים; הוספת נציגי ציבור שימונו ע"י נשיא המדינה.

 3. שיטת המינוי ע"י סניוריטי תבוטל, ייבחר לפי כישורים ולא ותק.

 4. לא ניתן לפסול חוקי יסוד, אך הנשיא יכול לעכב כניסתם לתוקף

 5. פסקת התגברות, בפער של לפחות 5 בין התומכים למתנגדים.

 6. אין חוק יועמ"שים והם לא ימונו במשרות אמון

תוכנית לוין-רוטמן לשינוי מערכת המשפט: ניתוח מקיץ והצעה לדיון

כותב: פרופ' נטע ברק-קורן

הוגש לכנסת

החל בעמ' 24 להצעה:

 1. חוק-יסוד חקיקה שיסדיר את הליך החקיקה ויגדיר לו אמות מידה (זמן, למידה, דיון, שיתוף) באופן שיחליף את דוקטרינת "פגם היורש לשורש הליך החקיקה" של בג"צ.

 2. הסדרת הליך חקיקה לחוק-יסוד חדש, לאורך שתי כנסות (כמעין בית מחוקקים שני), ו/או משאל עם באותה כנסת.

 3. התגברות על חוקי-יסוד בהליך רב-כנסות (בדומה להליך החקיקה עצמו); או בהסכמה רחבה הכולל 10 ח"כ מהאופוזיציה; או במשאל עם באותה כנסת.

 4. הקשחת התנאים לפסילת חוק בידי ביהמ"ש העליון ל-75% מהרכב מורחב של 11 שופטים ומעלה. 

 5. הסדרת סדרי דין חוקתיים הכולל דרישות ראייתיות אמפיריות לבירור העתירות החוקתיות.

 6. הקמת ועדה ציבורית לטוהר מידות של נבחרי ציבור שיגדירו גם כללים רכים וגם מנגנוני הדחה, כולל אולי בין דין מיוחד לכשירות מינויים. המנעות מתיקונים פרסונליים של חוקי-היסוד.

 7. הקמת מנגנוני בקרה עצמאיים במשרדי הממשלה שידונו בסבירות החלטות ויצמצו עתירות מנהליות.

המדריך השלם לנתניהו:
הפתרון לרפורמה המשפטית הנכונה

כותב: עו"ד יהודה שפר

התפרסם ב- ice

הגדרת תנאים למו"מ:

 1. ניטרול ניגודי עניינים – ישתתפו במו"מ רק צדדים שאין להם אינטרס ישיר/עקיף במשפט נתניהו (למשל: משפטנים נבחרים משני הצדדים שיתייעצו עם הסיעות בכנסת).

 2. שקיפות – חשיפת השלבים הבאים ברפורמה.

 3. מהות:

 4. הסכמה על פרוצדורה לשינויים חוקתיים באמצעות רוב מיוחד בכנסת.

 5. התקדמות איטית יותר ברפורמה והבאה הרפורמה כולה כמקשה אחת לאישור.

 6. פסקת התגברות תיחקק רק כחלק מחוק-יסוד חקיקה שיגדיר את הסמכות לביקורת שיפוטית. לא תהיה התגברות על כל הזכויות, רק על חלק. בנושא המסתננים – לחוקק חוק-יסוד הגירה עם התגברות מיוחדת; ולחוקק חוק-יסוד אזרחות שמסדיר שלילת אזרחויות ומעמד לטרוריסטים עם פסקת התגברות ייעודית.

 7. לא תהיה ביקורת שיפוטית בעילת סבירות לגבי החלטות של ראש הממשלה למינוי שרים, או החלטות ממשלה על מדיניות שקיבלו את אישור הכנסת.

 8. פשרה בנושא פסילת מפלגות באמצעות הקמת טריבונאל מיוחד שיבצע את הבירור העובדתי הנדרש לפסילה.

 9. היועמ"שים לא יהיו משרת אמון, אך אפשר לקבוע כללים לבירור מחלוקות ביניהם בין השר.

 10. לדחות את הדיון בנושא הוועדה למינוי שופטים בשנתיים. לא יוחלפו נציגי הלשכה בנציגי ציבור פוליטיים.

Alan Dershowitz's 3 compromises
to fix Israeli judicial reform

כותב: אלן דרשוביץ

התפרסם ב- JPost

 1. המחוקק יוכל להתגבר על פסיקה, אך רק לגבי החלטות שהן פוליטיות וכלכליות במהותן (למשל: פסילת מינוי לממשלה), ולא לגבי החלטות שקשורות בזכויות יסוד מהותיות. לחילופין, אם מתגברים על החלטות הקשורות בזכויות אדם, נדרש רוב מיוחד שמייצג תמיכה משותפת של קואליציה ואופוזיציה.

 2. רוב מיוחד לבחירת שופטים בוועדה למינוי שופטים, כמו זה הקיים כיום. הסרת הוטו הקיים לשופטים אך דרישה לתמיכת משותפת של קואליציה ואופוזיציה.

 3. בית הנשיא ינהל דיונים בכל אחד מנושאי הליבה של הוויכוח.

הצעותיי בוועדת חוקה
ביום ראשון 12.2.23

כותב: פרופ' שמעון שטרית

הוגש לכנסת – בפועל לא "הצעת פשרה" אלא נייר עמדה

 1. יש להבחין בין ביקורת פרוצדורלית על חקיקה (למשל, הרוב הדרוש) למהותית. 

 2. תיקון ח"י: השפיטה

 3. שריון חוק יסוד השפיטה ברוב של 65 ח"כ.

 4. תיקון ס' 10 כך שתיאר הפחתת שכר ותנאי כהונה של שופט אלא במסגרת מהלך כלכלי כולל.

 5. איסור החלטת שינויים על שופטים מכהנים באשר לתנאי כהונתם.

 6. חוק המשנה את הדין שבנושא שנדון בפסק דין יחול באופן פרוספקטיבי בלבד (מכאן ולהבא ולא על פסק הדין שניתן).

 7. הרכב הוועדה לבחירת שופטים לא יאפשר לאף רשות רוב. אופציות: החלפת נציגי לשכת עו"ד בנציגי אקדמיה שימונו ע"י נשיאי אוניברסיטאות; או הוספה להרכב הקיים שני נציגי ציבור שימונו ע"י הנשיא (הצעת פרידמן).

 8. הפרדת הנהלת בתיהמ"ש ותקציב בתיהמ"ש ממשרד המשפטים, יהיה באחריות משותפת של שר המשפטים ונשיא העליון.

 9. חובת שיקוף בהרכב הרשות השופטת של חלקי החברה השונים. 

 10. קביעת מספק שופטי בית המשפט העליון בחקיקה.

bottom of page