top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תפורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

האם כל השופטים אשכנזים? בית המשפט העליון זו חונטה של שמאלנים?

כל מה שרציתם לדעת על גיוון במערכת המשפט

 


נייר עמדה מספר 14 של פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

בנייר עמדה זה אנו בוחנים את הטיעון לפיו מערכת המשפט בישראל אינה מגוונת דיה, וכי כדי להגביר את הגיוון, יש להעביר את השליטה בוועדה לבחירת שופטים, לידי הממשלה.

אנו מראים כי בעשורים האחרונים, תחת השיטה הקיימת, חברי וחברות הוועדה מקדמים באופן מפורש ובהצלחה מינוי שופטים מקבוצות שונות באוכלוסיה. לצד זאת, יש מקום לנקוט בצעדים נוספים להגברת גיוון מערכת המשפט.

על אף הצורך להגביר את הגיוון במערכת המשפט, ההצעה של רוטמן-לוין, תוביל למינוי שופטים מזוהים אידיאולוגית, המבוססים על נאמנות פוליטית ומייצרים קיטוב של אליטות מתחרות. לעומת זאת, הליך מינוי שופטים המחייב הסכמה רחבה של הרשות השופטת, הממשלה והכנסת – או לחלופין של הקואליציה והאופוזיציה – יכול, כפי שכבר הוכח בעשורים האחרונים, להגביר את הגיוון הדמוגרפי והאידיאולוגי של השופטים. שיטה מבוססת הסכמות היא תשתית טובה לצעדים נוספים, אקטיביים, לגיוון מערכת השפיטה כך שזו תשקף את החברה הישראלית בכללותה.לנייר העמדה המלא ראו בקובץ המצורף.


מס׳ 14 נייר עמדה מגוון שופטים
.pdf
הורידו את PDF • 223KB


מאת: פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה - https://www.lawprofsforum.org/

コメント


bottom of page