top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תפרופ' עידית וייס-גל

מדוע איגוד העובדים הסוציאליים צריך להביע דעה נגד השינויים המשטריים?


 


בימים האחרונים, לאור הסכמתה של יו"ר איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים בישראל, עו"ס ענבל חרמוני, לנאום בהפגנה נגד השינויים המשטריים המקודמים בישראל, נשמעו קולות של עובדות ועובדים סוציאליים נגד מעורבות זו בטענה שעמדתה של יו"ר האיגוד איננה מייצגת את דעתם ואל לו לאיגוד מקצועי להתערב בנושאים פוליטיים. במאמר זה ברצוני להסביר מדוע ראוי ואף הכרחי שאיגוד העובדות והעובדים הסוציאליים יביע עמדה נחרצת נגד השינויים המשטריים הנדונים.


איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים בישראל לקח על עצמו שלושה תפקידים: לפעול כאיגוד מקצועי, כלומר להבטיח תנאי שכר, תנאי עבודה וזכויות עובדים; לפעול כשדולה חברתית, כלומר להשפיע על מדיניות חברתית בישראל ולפעול כאגודה מקצועית, למען פיתוח מקצוע העבודה הסוציאלית ושיפורו.


בפרק השני של תקנון איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים, כפי שאושר על ידי מוסדות האיגוד וההסתדרות בשנת 2022, כתוב: "איגוד העובדים הסוציאליים מחויב לנקוט עמדה פעילה בנושאים חברתיים מתוקף ערכי המקצוע ומתוקף תפקידיו המסורתיים של העובד הסוציאלי המעוגנים ומושרשים בבסיס המקצוע: 1 כמתריע חברתי; 2. כסוכן שינוי; 3.כמסנגר חברתי. בהמשכו של פרק זה גם כתוב: "איגוד העובדים הסוציאליים יגיב באופן קבוע על מדיניות הרווחה של הממשלה", "יפעל לאיתור בעיות חברתיות ויציע פתרונות ויוזמות להתמודדות עמן, לגורמים הרלבנטיים" ו"ייזום חוקים ואמנות הקשורות לזכויות האדם והפרט".


התפקיד החברתי של האיגוד נוצר לא בכדי. מקצוע העבודה הסוציאלית בנוי על ההבנה שמצוקות, בעיות וקשיים של יחידים, משפחות וקהילות אינן בעיות 'פרטיות', כלומר הן אינן תוצר בלעדי של אישיותם, התנהגותם, בחירותיהם או חולשותיהם האישיות של פרטים, משפחות וקהילות. בעיות רבות מהן סובלים בני האדם (כגון: עוני, אלימות, הזנחה, נשירה ממסגרות, בדידות) מקורן בסביבה החברתית, הגאוגרפית, הכלכלית והפוליטית בה חיים יחידים, משפחות וקהילות. הן נובעות ומתעצבות מהמבנה החברתי, מיחסי כוח בחברה, מדעות קדומות, מחלוקה לא צודקת של משאבים ומהעדר מדיניות חברתית היכולה למנוע ולהתמודד עם בעיות חברתיות.


איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים לא יכול להשאיר את זירת המדיניות ללא התערבותו. לעובדים סוציאליים יש ידע רב על בעיות חברתיות ועל האופן בו המדיניות החברתית והציבורית בכלל פוגשת את האזרחים ומשפיעה עליהם. כדי לקדם פתרון בעיות חברתיות ידע זה חייב לבוא לידי ביטוי באמצעות התערבות ישירה של האיגוד בתהליכים באמצעותם נקבעת מדיניות חברתית בישראל. גם אגודות מקצועיות של עובדים סוציאליים במדינות רבות, כגון: ארצות הברית, בריטניה, ישראל וגם איגודים מקצועיים של עובדים סוציאליים כדוגמת האיגוד בשוויץ מצהירים באופן מפורש כי תפקיד האיגוד או האגודה הוא להשפיע על מדיניות חברתית לטובת משתמשי השירות של העבודה הסוציאלית.


רבות נכתב בשבועות האחרונים על הפגיעה האפשרית של הרפורמות המשטריות המוצעות באוכלוסיות פגיעות להם מחויבת העבודה הסוציאלית ושעל רווחתם היא אחראית, ובכלל זה נשים, אנשים ונשים החיים בעוני, ערבים, מבקשי מקלט ולהט"בים. אוכלוסיות אלה, לאחר השינויים המשטריים יהיו פגיעות הרבה יותר וחסרות יכולת להגן על זכויותיהן, מעמדן ורווחתם. זאת בגלל צמצום כוחו של בית המשפט העליון להתערב במדיניות או בפעולות הפוגעות פגיעה מהותית בזכויותיהם החברתיות. ההשלכות השליליות הצפויות של החוקים המוצעים על הכלכלה יובילו לפגיעות נוספות באוכלוסיות שהן הראשונות להיפגע ממשבר כלכלי ובכלל זה אנשים החיים בעוני, אנשים החיים בפריפריה גאוגרפית ובעלי מעמד חלש בשוק העבודה. אי לכך איגוד העובדים הסוציאליים חייב להביע עמדה נגד שינויים חקיקתיים שיכולים לפגוע באוכלוסיות להן העבודה הסוציאלית מחויבת.


תפקיד זה של האיגוד -להשפיע על מדיניות חברתית- הוא תפקיד רגיש ומורכב. איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים, כמו כל איגוד או אגודה מקצועית, מייצג עובדים סוציאליים עם דעות, עמדות, ותפיסות שונות. לכן בעצם התפקיד שנטל עליו האיגוד- להיות מסנגר חברתי ולהשפיע על מדיניות- ישנה בעיה אינהרנטית- קשה וכמעט בלתי אפשרי לייצר דעה בדבר המדיניות הרצויה ולפעול לקידומה שתהיה מוסכמת ומקובלת על ידי כל החברים באיגוד. לכן האיגוד בתפקידו החברתי נדרש למהלכים ומנגנונים שיבטיחו פעולות מוסכמות כמה שיותר, מתוך ידיעה שכמעט תמיד יישארו חברים וחברות שלא יסכימו עם מהלך המדיניות שמבצע האיגוד. מציאות זו היא לגיטימית ורצויה כדי שהאיגוד יוכל לפעול כמסנגר חברתי ולהביא את הידע הייחודי של עובדים סוציאליים לתוך תהליכי קביעת המדיניות, למען קביעת מדיניות חברתית מותאמת וטובה יותר היכולה להתמודד עם בעיות חברתיות למען רווחתה של כלל החברה בישראל. התעלמות איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים מההשלכות החמורות של המהפכה המשטרית, בשמה של נייטרליות פוליטית מתבקשת, כמוהו כהסכמה עם צעדים שפגיעתם באוכלוסיות היעד של העבודה הסוציאלית ובעובדות והעובדים הסוציאליים ברורה וחמורה במיוחד.עידית וייס-גל היא ראש המסלול לזכויות אדם ומדיניות חברתית בתכנית המוסמך בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל


מאת: פרופ׳ עידית וייס-גל

מוסד אקדמי: אוניברסיטת תל אביב

תחום המחקר שלי: מדעי החברה

הדוא"ל שלי: iditweis@tauex.tau.ac.il


Σχόλια


bottom of page